இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ஹிட்லரும் நல்ல மனிதர்தான்..!

senthilmsp 624 நாட்கள் முன்பு (senthilmsp.blogspot.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ஹிட்லரின் ஆரம்பக்கால சாதனைகளை பார்த்தால் ஜெர்மனியின் சரித்திரத்தில் தோன்றிய மிகச்சிறந்த மாமனிதராகவே இருந்தார். முதலாம் உலகப்போர் முடிந்திருந்த காலத்தில் ஜெர்மனியின் பொருளாதாரம் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. மக்களை வறுமை வாட்டியெடுத்தது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • onlytamil