இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

மனிதனை மெல்லக் கொல்லும் கார்பன்

senthilmsp 750 நாட்கள் முன்பு (senthilmsp.blogspot.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

உலகமே தற்போது கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம் இந்த கார்பன் வெளியேற்றம் தான். உலக வெப்பமயமாக்கலுக்கும் இது தான் காரணம். மனிதன் பயன்படுத்தும் எரிசக்தியின் விளைவாக வெளியேறும் கார்பன் அளவை கட்டுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிட்டது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai