இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

காம உணர்வை அதிகப்படுத்தும் மாதவிலக்கு

senthilmsp 692 நாட்கள் முன்பு (senthilmsp.blogspot.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

பெண்கள் குழந்தைகள் பெற்றுத்தரும் இயந்திரம் அல்ல என்று பெண்ணியவாதிகள் உரக்க குரல் கொடுத்தாலும், இயற்கை என்னவோ பெண்ணை ஒரு குழந்தை பெறும் இயந்திரமாகத்தான் படைத்திருக்கிறது போலும். முன்பெல்லாம் பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருந்ததில்லை. ஆனால், இன்றைய பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai