இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ரஞ்சித் மீது ஏன் இந்த 'தலித்' தாக்குதல்?

Kodisvaran 652 நாட்கள் முன்பு (kodisvaran.blogspot.my) சினிமா பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

சில சமயங்களில் சில பிரச்சனைகளை நம்மால் புரிந்த கொள்ள முடியவில்லை! அதுவும் தமிழ் நாட்டில், தங்களைப் படித்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டும், ஊடகங்களில் பணிபுரிபவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுபவர்களும் தேவை இல்லாதப் பிரச்சனைகளைக் கிளப்பிகொண்டிடிருப்பதும் உண்மையாகவே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை! Read more.....

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • cpsenthilkumar

  • aasai