இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

பெண்களுக்கு மாதத்தீட்டு ஏற்படுவது என்றால் என்ன? - Tamil Magazine

fewinfo 830 நாட்கள் முன்பு (www.fewinfo.com) குறிப்புகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

மாதமொரு முறை மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்கு கருப்பையின் அழிவடைந்த உள்பூச்சு இரத்தத்தோடு வெளியேறும் இதனையே மாதத்தீட்டு என்கிறோம்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்