இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

பனியும் பனி சார்ந்த இடமும் ! ~ பழைய பேப்பர்

Vimal Raj 833 நாட்கள் முன்பு (www.pazhaiyapaper.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

அப்பப்பா !!! -6 C -ல் குளிர். அதுவும் சென்னையில்... அறை முழுவதும் ஐஸ்! வெண்ணிற மணலை அள்ளி கொட்டி பரப்பியது போல, எங்கு காணினும் வெண்பனி ஐஸ் குவியல்!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்