இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

State Bank Of India (SBI) Needs 2200 Probationary Officers | Jobs1001

rrajja 891 நாட்கள் முன்பு (jobs1001.blogspot.in) சினிமா பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

Probationary Officer - 2200 Posts (1028 UR ; 590 OBC ; 351 SC ; 231 ST) - IDA Basic Pay 23700 (Basic Pay starting from 27620) ; CTC Rs.7.55 Lakhs to 12.93 Lakhs per annum

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்

பொது