இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

சூரியன் உருவாக்கும் வலிப்பு

senthilmsp 900 நாட்கள் முன்பு (senthilmsp.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

சூரியக் குடும்பத்தில் இருக்கும் ஒன்பது கோள்களும் 179 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரே நேர்கோட்டில் சந்தித்துக்கொள்ளும். 1982-ம் ஆண்டு கடைசியாக இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது. அடுத்து 2161-ம் ஆண்டு நிகழும். ஒருவேளை யாராவது உயிரோடு இருந்தால் பார்க்கலாம்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Dina

  • aasai
  • பொது