இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

நாம் வெளியிடவுள்ள மின்நூல்களின் தலைப்புகள்

yarlpavanan 844 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

உலகெங்கும் நற்றமிழை பேணவும் தமிழர் அடையாளங்களை நிறுவவும் நல்லறிவைப் பகிரவும் எமது மின்நூல்கள் பயன்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில் முதலாம் பகுதி மின்நூல்களை வெளியிட எண்ணினேன். அவற்றில் சில தலைப்புகளை உங்களுடன் பகிருகிறேன்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • anbuthil