இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

சுசுந்தரி... கண்ணால் ஒரு சேதி...!

poonaikutti 785 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

பொறியில் இது சிக்கிய சத்தம் கேட்டால், தமிழில் சொல்வதாக நினைத்துக் கொண்டு ‘சிக்கிருச்சிடா.... சுந்தரி!’ என்று கத்தி விடக்கூடாது. பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தவறாக நினைத்து விடக்கூடும்...

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • anbuthil