இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ரஷியாவில் நீச்சல் உடை திருவிழா

tharmi 915 நாட்கள் முன்பு (6arivu.org) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ரஷிய நாட்டில் இடம்பெறுகின்ற நீச்சல் உடை திருவிழா உலக பிரசித்தி வாய்ந்தது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • puthiyaulakam

  • aasai

  • anbuthil
  • பொது