இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

தாய்ப்பால் கொடுக்கும் புது தாய்மார்களுக்கான சில சூப்பர் உணவுகள்! - imagphoto.blogspot.in

imagphoto 892 நாட்கள் முன்பு (www.ethanthi.com) குறிப்புகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

புதிதாகக் குழந்தை பெற்றுள்ள பெண்களுக்கு நல்ல உணவுக் கட்டுப்பாடு மிக வும் அவசியம். அப்போது தான் தாய்ப்பால் மூலம் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைக ளுக்கு நல்ல சத்துக்களை அளிக்க முடியும்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • cpsenthilkumar

  • aasai