இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

தூக்கத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கெடுக்கும் 'சிப்ஸ்'

senthilmsp 935 நாட்கள் முன்பு (senthilmsp.blogspot.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

குழந்தைகளுக்கு சிப்ஸை கண்ணில்கூட காட்டி விடாதீர்கள். டி.வி.யில் எத்தனை கவர்ச்சியாக விளம்பரம் வந்தாலும் அதைப் பார்த்து குழந்தைகள் கேட்டாலும் அந்த பாழும் கொழுப்பை வாங்கிக் கொடுத்துவிடாதீர்கள். இதுதான் நம் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு நாம் தரும் ஆரோக்கிய முதலீடு.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • kkarun09

  • aasai
  • பொது