இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

காட்டுச் சிறுக்கி ச்ச… பருத்தி...

ulaipallan 818 நாட்கள் முன்பு (ulaipali.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

தமிழகத்தில் தங்கத்திற்கு நிகராக ஒரு மலரின் மகரந்தம் விற்பனை செய்யப்பட்ட வரலாறு அறிவீர்களா? ஆம் கோங்க மலர்களின் மகரந்தம் சங்க கால பெண்கள் தங்களது மேனி அழகினை பொழிவுடன் வைக்கவும், நறுமணப் பொருளாக பயன்படுத்தவும் பொன்விலை கொடுத்து பெற்றனர்.. இதை நாங்கள் சொல்லவில்லை அன்பர்களே அகநானூறு சொல்கின்றது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்