இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

உலகலாவிய போட்டி பற்றி...

yarlpavanan 940 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

போட்டி என்றால் பெரும் சுமையல்ல - சும்மா பங்கெடுப்பதே வேலை! பங்கெடுத்துப் பரிசில் பெற்றால் வெற்றியின் அடையாளம் - ஆனால் பரிசில் பெறாவிட்டால் வெற்றியடைய வழியைக் கற்போம் - அதற்காக

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Tamilnews24

  • vriddhachalam.senthil
  • பொது