இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

கூட்டு மருந்து, கெட்ட மருந்து?

sukumaran 820 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

அவர்களுக்கு தேவை இந்திய மக்கள் பணம்.தலைவலியை போக்குவதாகத்தானே விளம்பரம் செய்தோம்.போயிற்று அல்லவா?புற்று நோய் பற்றி வரும் என்றோ,போகும் என்றோ சொல்லவே இல்லையே நாங்கள்.இதுதான் அவர்கள் வாதம்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்