இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

தில்லாங்கடியாக எண்ணும் பேஸ்புக் .

sukumaran 830 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ஃப்ரீ பேஸிக்ஸ் திட்டத்தை ஃபேஸ்புக் திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்துவதன் நோக்கமே இதுதான். WWW என்பதை மாற்றி தன் ஆதிக்கத்தை செலுத்தம் முயற்சிதான் இது. இணையத்தின் ராஜாவாக தான் மட்டுமே இருக்கவேண்டும் என நினைக்கிறது பேஸ்புக் .

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai