இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

π.. பை... π... கலாய்ச்சி பை!

poonaikutti 958 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

பழம்பெருமைகளை பாழடித்து விட்டு, மெக்காலேவிடம் சிக்கி உடம்பில் பிளாஸ்திரி ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம்....

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Dina

  • Vadivel

  • vriddhachalam.senthil
  • பொது