இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ஓ மானே.. மானே... மானே.... உன்னைத்தானே!

poonaikutti 965 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

அழகான பெண்களை புள்ளிமான் என்று அந்தக்கால பொயட்ஸ் வர்ணிப்பார்கள். இப்போதும் கூட சிலர் செய்கிறார்கள். உண்மையில், புள்ளிமான்களைக் காட்டிலும், அழகான பெண்கள் அழகானவர்கள். இல்லையா?

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • vriddhachalam.senthil
  • பொது