இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

குறும்புக்காரர்கள்....!

sukumaran 9 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

இயற்கையின் வேடிக்கையான காட்சிகளை பாராட்டும் நகைச்சுவையான காட்டுவிலங்கினங்களின் வாழக்கை 2017 எனும் போட்டியில் ஒரு ஆந்தை நகைப்புக்குரிய வகையில் தடுக்கி விழுந்து மீண்டும் கிளையை பிடிக்க முயலும் ஒரு புகைப்படம் பரிசை வென்றது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்

பொது