இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

நூறாண்டில் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைகள்.

sukumaran 11 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

2019 ஏப்ரல் 13 வரையிலும் ஆண்டு முழுவதும் ஜாலியன்வாலாபாக் படுகொலைகள் நூற்றாண்டை அனுசரித்திட வேண்டும் என்று அறைகூவல் விடுத்து, ஒரு சிறப்புத் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. இது இப்போது நாடு முழுதும் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பல்வேறு வடிவங்களில் நடந்து வருகின்றன.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்

பொது