இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

இந்தியா உருவான விதம் …-2.

sukumaran 18 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

நாம் மரபுரிமையாகப் பெற்றிருக்கக்கூடிய, அந்த மரபுரிமைக்கு நாம் சேர்க்க விரும்புகின்ற மானிட மதிப்பீடுகளின் சாரத்தை அழித்து விடக்கூடிய, நம் கடந்த காலம் குறித்த வெறிபிடித்த தவறான புரிதலுக்கு எதிர்ப்பை கைவிட்டுவிடாதிருப்பது இந்திய வரலாற்றியலாளர்களின் கடமையாகும்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai

  • tamilwin
  • பொது