இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

இந்தியா உருவான விதம் …-

sukumaran 18 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ரிக்வேதப் பாடல்கள் இயற்றப்பட்ட கலாச்சாரத்தை கி.மு. இரண்டாயிரத்தைச் சேர்ந்த எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தொல்லியல் வகைக் கலாச்சாரத்துடனும் அடையாளப்படுத்துவது இதுவரை முடியவில்லை.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • onlytamil

  • aasai
  • பொது