இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ஒரு முறை "அப்பா" என அழைக்கலாமா?

sukumaran 74 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

வாழ்க்கையையே போராட்டமாக கொண்டு அதில் வெற்றியும் பெற்றவர்தான் கலைஞர் . கலைஞர் அதிலும் வென்று தான் விரும்பிய இடத்தையே பெற்றார். மணநாள் அன்றும் கலைஞர் போராட்டதை மேற்ற்கொண்டுள்ளார்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • tamilwin
  • பொது