இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

சாமி இல்லா கூடங்கள்.?

sukumaran 76 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ஏதோவொரு நாட்டின் தனியார் அருங்காட்சியகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளன. ஆம், கடவுள் சிலைகள் கடத்தப்பட்டது அவற்றின் தொன்மை மதிப்புக்காகத்தானேயன்றி, அவற்றின் மகிமைக் கதைகளுக்காக அல்ல.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • tamilsolai
  • பொது