இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ஜாதி விளையாட்டுக்கள் | கும்மாச்சி

kummacchi 19 நாட்கள் முன்பு (www.kummacchionline.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

இவனுக மாதிரி ஆளுக இருக்கும் வரை ஜாதி வெறி ஓயாது. இதுதான் இந்த மெத்தப் படித்தவர்கள் இனி வரும் சந்ததிகளுக்கு விட்டு செல்லும் பாடம், பயனுள்ள தத்துவம், பகுத்தறிவு, பண்பாடு, வெங்காயம்

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • tamilsolai