இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

நாச ஆலை

sukumaran 173 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

காற்றில் ஒரு கனமீட்டரில் 10 மைக்ரோகிராம் அதிகரித்தால் 23 சதவீதம் புற்று நோய் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கிறது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • tamilsolai

  • aasai