இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

"ஸ்கீம்" ஆகப்பட்டது.யாதெனில்?

sukumaran 175 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

'ஸ்கீம்' என்ற வார்த்தைக்கு வாரியம் என்பது மட்டுமே அர்த்தம் அல்ல. பல கோணங்களில் தீர்க்கும் வகையில் பொருள் கொள்ளலாம் என்று ஆக்ஸ்போர்ட் அகராதியில் உள்ள 'ஸ்கீம்' க்கான அணைத்து விளக்கத்தையும் கூறி (?) மேலும் குட்டையை குழப்பி விட்டுள்ளது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Bagawanjee

  • aasai