இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

வியர்குரு_ அரிப்பு;= போக்கிட ,

sukumaran 202 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

கோடையில் நமக்கு இயற்கை அளித்திருக்கும் அற்புதம் பனை நுங்கு. இதை வியர்க்குரு உள்ள இடங்களில் தேய்த்தால் அதன் தீவிரம் குறையும்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Bagawanjee
  • பொது