இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

'காப்பர் உனக்கு, கேன்சர் எனக்கா '

sukumaran 207 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

காப்பர் கலந்த நச்சுக்காற்றை நேரடியாகச் சுவாசிக்கும்போது, அதில் உள்ள தனிமங்கள் மூச்சுப்பாதையில் அப்படியே படிந்துவிடும்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்

பொது