இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

பொய் செய்தியா?பணம் தந்தால் போதும்.

sukumaran 59 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

அவைகள் பணத்துக்காக என்ன பொய் செய்திகள்,கட்டுரைகளை வேண்டுமானாலும் வெளியிட தயக்கம் காட்டுவதில்லை.இப்போதைய தேவை பணம் மட்டும்தான் என்பது சமீப காலங்களில் இந்திய ஊடகங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. ஆனால் அதை மக்கள் விலை கொடுத்து வாங்குவதுதான் அந்த ஊடகம் வளர்ந்ததற்கு கரணம்,அடிப்படை என்பதை வை மறந்து விட்டன.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்