இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

முகநூல் மூலம் தகவல் திருட்டு.

sukumaran 187 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

270,000 பேர் பங்கேற்றதாகவும், ஏறத்தாழ 5 கோடி பேரின் தகவல்கள், குறிப்பாக அமெரிக்காவில் மட்டும், திரட்டப்பட்டதாக கூறி இருந்தார்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • nallurhameed

  • raheem