இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

சமூக முதலீடு தரும் மகிழ்வு.

sukumaran 187 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகள்.இந்த பட்டியலில் முதலாவது இடம் பின்லாந்துக்கு. சென்ற ஆண்டு இந்தப் பட்டியலில் பின்லாந்து ஐந்தாவது இடத்தில் இருந்தது.நார்வே முதல் இடத்தில் இருந்தது. பட்டியலில் இந்தியா 133 வது இடத்தில் இருக்கிறது. துல்லியமாக சொல்லவேண்டுமென்றால் மக்கள் மகிழ்ச்சியில் காங்கோவுக்கும் நைஜீரியாவுக்கும் இடையில்தான் இருக்கிறது இந்தியா.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • kurinjinet