இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்

sukumaran 72 நாட்கள் முன்பு (kslaarasikan.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

“புவிஈர்ப்பு விசை என்ற ஒன்று இருக்கும்போது, ஒன்றும் இல்லாததில் இருந்துதானே பிரபஞ்சம் உருவாகி இருக்க முடியும்” என்ற பிரபஞ்சம் உருவானது பற்றிய விளக்கத்துடன் கூடிய கருத்தைக் கூறி, கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கவில்லை என ஆணித்தரமாக கூறிய ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் என்ற தீவிர இடதுசாரி மற்றும் கடவுள் மறுப்பாளர் இன்று நம்மிடையே இல்லை.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்