இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

தடைகளைத் தாண்டி ஒரு சாதனை

sukumaran 195 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இந்த நூற்ராண்டின் மாபெரும் இயற்பியல் அறிஞர்.இயங்க முடியா உடலை வைத்து தன் மனவுறுதியால் சாதனைகள் படைத்த மாமனிதர். நம்மை விட்டு அவர் உடல் மறைந்தாலும் படைப்புகளால் வாழ்கிறார்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • vns369