இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

சுந்தரி நீயும்... சுந்தரன் ஞானும்!

poonaikutti 591 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

‘‘ஏண்டீ.. இவளே! அந்த மனுஷன் வந்ததும் உண்டு இல்லைனு ஒரு வழி பண்ணுவன்னு பார்த்தா... இப்படி பல்லை காட்டிகிட்டு நிக்கிற?’’ ‘‘அவர் முகத்தைப் பார்த்ததும் அதெல்லாமே பறந்து போச்சு. போயே போச்சு. போயிந்தே. இட்ஸ் கான்...’’

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai

  • thamilthagam