இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

'கடவுளின் சொந்த பூமி' - கேரளா மட்டுமல்ல!

senthilmsp 971 நாட்கள் முன்பு (senthilmsp.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

'கடவுளின் சொந்த பூமி' என்ற வார்த்தைகளை கேரளா மட்டும் பயன்படுத்தவில்லை. இன்னும் சில நாடுகள் பயன்படுத்துகின்றன.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்

பொது