இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

மருத்துவ காரணங்க ளுக்காக பெண்கள் செக்ஸை விரும்ப வில்லை | Medical reasons women do not want sex !

imagphoto 613 நாட்கள் முன்பு (www.ethanthi.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ஒரு சில பெண்கள் செக்ஸில் விருப்ப மில்லாமல் இருப்பதற் கான காரணங்கள் குழந்தை வளர்ப்பு, உறவு முறை அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்கள் கூறப் பட்டாலும், மருத்துவ ரீதியான காரணங்கள் இருப்ப தாகவும் கூறப்ப டுகின்றது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai

  • tamilwin
  • பொது