இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

EThanthi - Key Logger என்ற ஆபத்து | The danger of Key Logger !

imagphoto 619 நாட்கள் முன்பு (www.ethanthi.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

இணையத்தில் தகவல்களைத் திருட பல வழிகளில் ஒன்று தான் இந்த Key logger (Keystroke logging). உண்மையில் இந்த மென்பொருள் திருடுவதற்காக உருவாக்கப் படவில்லை.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Dina

  • aasai
  • பொது