இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

உலகாளுவோம் உயிர்த் தமிழால்...

yarlpavanan 850 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

தமிழகக் கவிஞர் கலை இலக்கியச் சங்கப் பொதுச் செயலாளர் செம்மொழிப் போராளி கவிஞர் க.ச.கலையரசன் அவர்களால் தரப்பட்ட "உலகாளுவோம் உயிர்த் தமிழால்..." என்ற தலைப்பைப் பணிவோடு ஏற்று உலகத் தாய்மொழி நாளில் என் பாவண்ணம் கேட்போம் வாரீர்!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • vriddhachalam.senthil