இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

இளைஞனே! நீ வெற்றி பெறுவாய்!

Kodisvaran 525 நாட்கள் முன்பு (kodisvaran.blogspot.my) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

இளைஞனே நீ வெற்றி பெறுவாய்! நீ வெற்றி பெற வேண்டும். நீ தான் நமது சமுதாயத்தின் சொத்து. நீ தான் இந்தச் சமுதாயத்தை தூக்கி நிறுத்த வேண்டும்.Read more.....

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai