இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

நானும்... ரவுடிதான்!

poonaikutti 620 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

கார் காலம் என்றால் தெரியும்தானே...? SUV மாடல் சொகுசு வாகனங்கள் நிறைந்திருக்கிற இன்றைய நவீனகாலம் என்று முடிவுக்கு வந்து விடப்படாது. கார் என்றால் மழை. அதாவது, மழை காலம்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Bagawanjee

  • aasai