இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

எனக்குப் பாடவே வராது!

yarlpavanan 592 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

"எழுது எழுது பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்பு என்றோ ஒரு நாள் பத்திரிகையிலும் வெளியாகும் பின் நாளில் எழுத்தாளராவாய்" என தமிழகப் படைப்பாளி க.நா.சு. அவர்கள் வழிகாட்டியபடி எழுதிக்கொண்டே இருக்கிறேன்!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai

  • tamilwin