இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

வீரம் வௌஞ்ச மண்ணு!

poonaikutti 664 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

‘யார்றா சின்ராசு, ஏங்காளைய வந்து அடக்கிக் காட்றா. அப்புறம் கட்றா என் மக கழுத்துல தாலிய’ என்று வெள்ளை வேட்டி நாட்டாமைகள் தோளில் துண்டை மாற்றிப் போட்டுக் கொண்டு பேசும் ‘ஏறு தழுவுதல்’ இங்கு நடந்ததாக கலித்தொகை (முல்லைக்கலி) சொல்லுகிறது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • baruthi

  • aasai

  • tamilwin
  • பொது