இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

எவர் இவற்றைப் படிப்பித்தார்?

yarlpavanan 663 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

"நம்ம தமிழர் எல்லோரும் போட்டி, பொறாமை, வஞ்சகம், சூது, வாது எல்லாம் எப்படிப் படித்தனர்?" என்று அறிஞர் ஒருவர் ஐயம் எழுப்பினார்!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai

  • tamilwin
  • பொது