இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

இறைவி வேசியானது எப்படி? ~ பழைய பேப்பர்

Vimal Raj 669 நாட்கள் முன்பு (www.pazhaiyapaper.com) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

... இப்படி தான் தேவரடியாள் என்ற பெயர் பின்னாளில் தேவிடியாள் என்ற வசைமொழி பெயரானது போலும்!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்

பொது