இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

காதல் நாடகங்கள் (2000 இற்குப் பின்)

yarlpavanan 670 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

இன்றோ அரங்கேறும் காதல் நாடகங்கள் எல்லாம் ஏமாற்றுதலிலும் ஏமாறுதலிலும் கருக்கலைப்பிலும் தற்கொலையிலும் முடிவுறும் காட்சிகளாகவே அமைவதைக் காண்பீரே!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • nallurhameed

  • raheem

  • aasai

  • tamilwin
  • பொது