இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ஊட்டியில் ஒரு டூயட்!

poonaikutti 627 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ஹீரோவும், ஹீரோயினும் காதல் செய்து பாட்டுப்பாடுகிற காரியத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற இந்த இடம் 89.99 சதவீதம் மலையும், மலை சார்ந்த குறிஞ்சி நிலப்பரப்பாகவே இருக்கிறதே... ஏன் மக்கா ஏன்?

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • tamilwin

  • aasai

  • tamilbm