இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

எனது கிறுக்கல்கள் சில...

yarlpavanan 569 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

ஊர்தி ஓட்டுநர் விழிப்பாக ஓடும் வரை பயணிகள் நன்றே தூங்கிப் பயணிக்கலாம் ஊர்தி ஓட்டுநர் ஓடும் வேளை தூங்கினால் பயணிகள் பயணிக்காது தூங்கி விடலாம் "நேரும் விபத்துகளால்..."

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • tamilwin

  • Bagawanjee

  • aasai

  • tamilbm