இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

பிடல் காஸ்ட்ரோ

sukumaran 688 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

பிடல் காஸ்ட்ரோ தனது போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்ல தேர்ந்தெடுத்த கொள்கைதான் கம்யூனிசம்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • Dina

  • aasai

  • tamilbm
  • பொது